Publicerad 16 juni 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminär LSS-utjämning 2022

I cirkulär 21:24 presenteras en preliminär beräkning av LSS-utjämningen 2022, samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR