Publicerad 16 juni 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminär LSS-utjämning 2022

I cirkulär 21:24 presenteras en preliminär beräkning av LSS-utjämningen 2022, samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset