Publicerad 22 november 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2022

I denna pm. ges information om det beslut som Pensionsnämnden fattade den 19 november 2021 om omräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt PFA och hur värdet för olika förmånsbestämda pensioner enligt pensionsavtalen PFA och KAP-KL ska ändras under år 2022.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.