Publicerad 19 maj 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om utvidgat skydd vid smittbärarpenning i AGS-KL

Överenskommelse om utvidgat skydd vid smittbärarpenning i AGS-KL tecknades den 22 april 2021 och gäller tills vidare från och med den 1 juli 2021

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.