Publicerad 30 november 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

I samverkan med Boverket, AB Balken Finans Sweden som administreras av Marginalen Bank Bankaktiebolag samt Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB Bank AB (publ), erbjuds kommunen uppgift om aktuell kapitalskuld vid utgången av år 2021. Skulden ligger till grund för kommunalt förlustansvar enligt de regler som gäller för statligt reglerade bostadslån respektive statlig kreditgaranti för bostadslån.

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.