Publicerad 10 februari 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Internränta för år 2022

Internräntan föreslås för år 2022 att vara 1 procent. Det är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med den föreslagna internräntan år 2021 som är 1,25 procent. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR