Publicerad 12 januari 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 20:34.

Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med nedan nämnda arbetstagarorganisationer om förlängning av undantaget från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA-avtalen, BAL-avtalen och BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.