Publicerad 11 januari 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 20:36.

Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har förlängt överenskommelsen med nedan nämnda arbetstagarorganisationer om att frånvaro med vissa specifika ersättningar till riskgrupper under coronapandemin, ska vara semesterlönegrundande frånvaro. De specifika ersättningarna överenskommelsen innefattar är viss sjukpenning i förebyggande syfte samt viss smittbärarpenning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.