Publicerad 4 november 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Den nya visselblåsarlagen

Den 17 december 2021 träder lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, i kraft.

I den bilagda promemorian finns en kort information om vad den nya lagen innebär.

Informationsansvarig

  • Anna Svanestrand
    Arbetsrättsjurist
  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset