Publicerad 4 november 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Den nya visselblåsarlagen

Den 17 december 2021 träder lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, i kraft.

I den bilagda promemorian finns en kort information om vad den nya lagen innebär.

Informationsansvarig

  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.