Publicerad 29 april 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2021–2024

Cirkulär 21:20 – Jämfört med den skatteunderlagsprognos vi presenterade i februari (cirkulär 21:12) räknar vi nu med lite starkare skatteunderlagstillväxt i början av perioden och lite svagare mot slutet. Det beror på att ny statistik visar starkare tillväxt av arbetade timmar 2021 än vad vi förutsåg i februari, men vi har inte ändrat vår tidigare bedömning av sysselsättningsnivån 2024.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset