Publicerad 29 april 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2021–2024

Cirkulär 21:20 – Jämfört med den skatteunderlagsprognos vi presenterade i februari (cirkulär 21:12) räknar vi nu med lite starkare skatteunderlagstillväxt i början av perioden och lite svagare mot slutet. Det beror på att ny statistik visar starkare tillväxt av arbetade timmar 2021 än vad vi förutsåg i februari, men vi har inte ändrat vår tidigare bedömning av sysselsättningsnivån 2024.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.