Publicerad 30 november 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL med AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Avtalet ersätter BAL T 17, i lydelse 2019-01-01, och gäller tillsvidare från och med den 1 december 2021 med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader.

Rekommendation till beslut

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset