Publicerad 17 juni 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK T - med AkademikerAlliansen

Mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 2001-06-15. Parterna träffade den 14 juni 2021 överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2021-07-01.

Detta cirkulär innehåller avtalet HÖK T med AkademikerAlliansen. I cirkuläret beskrivs nyheter och ändringar i HÖK T inklusive samtliga protokollsanteckningar.

Ändring av HÖK T medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut.

Sammanfattning av överenskommelsen nedan.

HÖK T förhandlingsprotokoll

Avtalet gäller fortsatt tillsvidare.

Löneavtal (bilaga 1)

Löneavtal (bilaga 1) gäller fr.o.m. 2021-04-01.

Avtalet är även fortsättningsvis utan angiven nivå och saknar således garanterat utfall.

Allmänna bestämmelser (bilaga 2)

Allmänna bestämmelser - AB 17 - i lydelse fr.o.m. 2020-05-01, gäller sedan tidigare, där annat inte anges.

Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 3

  • Uppdaterad förteckning av de arbetstagarorganisationer som omfattas av HÖK T.
  • Två nya punkter om övergångsregler för arbetsgivare anslutna till Sobona som tillämpar KFS Branschavtal.
  • Punkten om löneväxling enligt KAP-KL har rättats med nya hänvisningar till KAP-KL och AKAP-KL. Skrivelsen innebär ingen ändring i sak.
  • Ny punkt med bestämmelse om krislägesavtalet har införts.

Centrala protokollsanteckningar, bilaga 4

  • Ny punkt om centrala parters avtalsvårdande grupp.
  • Nytt partsgemensamt arbete om utvärdering av löneavtalet.

Rekommendation till beslut

Ändring av HÖK T medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Rolf Klas Hugo Bergström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.