Publicerad 29 maj 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att förstärka bemanningen med anledning av coronapandemin

Cirkuläret sammanfattar de överenskommelser som har tagits fram i syfte att förstärka bemanningen i hårt ansträngda verksamheter inom kommuner och regioner. Personal som arbetar hos andra arbetsgivare och som till följd av coronapandemin inte har full sysselsättning, kan förstärka bemanningen i kommuner och regioner där det finns behov av personal.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.