Publicerad 31 januari 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Tekniksprångsavtalet 20

En uppdatering av Tekniksprångsavtalet har gjorts med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (OFR AKV) och AkademikerAlliansen. Tekniksprångsavtalet med OFR AKV respektive AkademikerAlliansen har slagits ihop till ett avtal.

Vidare har lönenivån i § 4 höjts till lägst 15 500 kronor. I övrigt är avtalets innehåll detsamma som i de tidigare gällande avtalen. Lönenivån och det nya avtalet träder i kraft 1 februari 2020. Denna ändring medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut. Har avtalen sedan tidigare antagits lokalt behöver Tekniksprångsavtalet inte antas på nytt. Centrala parter är vidare överens om att fortsätta förhandla avtalet under våren 2020.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.