Publicerad 12 juni 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Revidering av preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2021

I detta cirkulär presenterar vi revidering av preliminär kostnadsutjämning 2021 och preliminär LSS-utjämning 2021, samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset