Publicerad 12 juni 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Revidering av preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2021

I detta cirkulär presenterar vi revidering av preliminär kostnadsutjämning 2021 och preliminär LSS-utjämning 2021, samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.