Publicerad 14 maj 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till äldreomsorgen

För att stärka äldreomsorgen har regeringen presenterat en ny satsning för att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Satsningen bygger på ett förslag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal. Satsningen innebär en möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska under en tillsvidareanställning med lön på heltid där han eller hon varvar utbildning med arbete. Staten finansierar kommunernas kostnader under den tid när den anställde är borta från jobbet på grund av sina studier. Satsningen löper under 2020 och 2021.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.