Publicerad 18 februari 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 19:51.

Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Ersätter cirkulär 19:51.

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, som naturkatastrofer, bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot. Avtalet berör bland andra räddningstjänstpersonal, personal som arbetar med infrastruktur samt vård- och omsorgspersonal. Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll. Se även cirkulär 19:32 samt Krislägeavtal i lydelse 2019-06-28.

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.