Publicerad 23 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020

Överenskommelse har träffats om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020 mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, å andra sidan.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset