Publicerad 23 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020

Överenskommelse har träffats om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020 mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, å andra sidan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.