Publicerad 9 november 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.- HÖK 20 - med Svenska Kommunalarbetarförbundet

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har kommit överens med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) om HÖK 20 inklusive Allmänna bestämmelser (AB 20). HÖK 20 innehåller bestämmelser om lön och allmänna anställningsvillkor. En sammanfattning av överenskommelserna ges nedan. Cirkuläret innehåller avtalet HÖK 20 Kommunal samt redogörelsetext för nämnda avtal. Redogörelsetexten beskriver nyheter och ändringar i HÖK 20 inklusive samtliga protokollsanteckningar. Ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 20) beskrivs i separat cirkulär och redogörelsetext (Cirkulär 20:42).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.