Publicerad 3 december 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 och Med stud 20 - med OFR Läkare

SKR och Sobona träffade den 13 november 2020 Huvudöverenskommelse, HÖK 20, med OFR Läkare (Sveriges läkarförbund). Samtidigt träffades också överenskommelse om avtalet Med.stud.20. HÖK 20 innebär att parterna har enats om ett 4-årigt avtal med löpperiod 2020-11-01 till 2024-03-31. Avtalet är inte möjligt att säga upp i förtid.

Löneavtalet (bilaga 1) gäller fr.o.m. 2020-04-01. Löneöversynen 2020 är utan angiven nivå. Det finns sedan garanterade utfall för arbetstagarorganisationen på 2,0 procent för 2021 och 1,6 procent för 2022. Det fjärde året fastställs det garanterade utfallet för arbetstagarorganisationen av centrala parter, där den normering som industrins parter enas om i nästa avtalsrörelse blir vägledande. Allmänna bestämmelser (bilaga 2) - AB 20 - gäller fr.o.m. 2020-11-01, där annat inte anges. O-tilläggen räknas upp fr.o.m. 2021-04-01 och fr o m 2022-04-01. I Specialbestämmelserna (bilaga 3) görs vissa ändringar och en ny underbilaga 3 införs med villkor för läkares BT-tjänstgöring. I protokollsanteckningarna (bilaga 4 och 5) tillkommer flera nya bestämmelser, bland annat om olika partsarbeten. Detta cirkulär innehåller avtalet HÖK 20 OFR Läkare, Specialbestämmelser Läkare (bilaga 3) inklusive avtalet Med stud 20, samt redogörelsetext om nyheter och ändringar i avtalen, inklusive två bestämmelser från AB 20 (bilaga 2). I övrigt beskrivs AB 20 i särskilt cirkulär 20:42

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.