Publicerad 15 september 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 20:11.

Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med vissa arbetstagarorganisationer om att förlänga undantaget från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR