Publicerad 22 december 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2020–2023

I detta cirkulär presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, definitivt beskattningsutfall för inkomståret 2019, befolkningsuppgifter per den 1 november 2020 och reviderad befolkningsprognos, kommunal verksamhet – sammanvägt prisindex, information om utbetalning av kompensation för periodiseringsfonder, datum för utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2021 samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.