Publicerad 25 augusti 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2020–2023

I detta cirkulär presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall augusti, prognos statsbidragsram, sammanvägt prisindex för kommunal verksamhet samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.