Publicerad 12 mars 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Bemanning vid omfattande personalfrånvaro

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sobona, har med anledning av Covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) sammanställt information om hur kommuner och regioner kan förstärka resurser och bemanning på olika sätt. Spridningen av Covid-19 kan medföra omfattande problem i samhället och försvåra för en arbetsgivare att bedriva sin verksamhet på grund av stor personalfrånvaro.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.