Publicerad 18 december 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Avtal om musikanvändning i regional verksamhet 2014–2021 alternativt 2017–2021

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Stim har enats om ett normalavtal för musikanvändning i regional verksamhet perioden 2014-2021.

Mellan år 2014-2016 gäller det licensavtal som respektive region hade med Stim för perioden. För de fåtal regioner som saknat licensavtal från år 2014 ska samtlig användning av musik inom regionens verksamhet under år 2014 t.o.m. 2016 anses licensierad genom erläggande av licensavgiften för perioden. Den aktuella avgiften ska beräknas på samma sätt som för de regioner som hade gällande licensavtal med Stim, d.v.s. 49,6 öre per regioninvånare och år.

Från och med 2017 gäller det nya normalavtalet samtliga regioners rätt att använda musikaliska verk som Stim licensierar inom vård/omsorg, skola och musik på jobbet. Genom avtalet ges regioner rätt att mot ersättning använda musik i verksamhet i egen regi inom de områden som anges i avtalet. Eventuell annan musikanvändning i regional regi behöver regleras med Stim.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.