Publicerad 20 februari 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt diskriminering och diskriminering genom bristande tillgänglighet

Region Stockholm, i domen Stockholms läns landsting, annonserade under hösten 2017 efter en receptionist till Tolkcentralen, Stockholms läns sjukvårdsområde. Regionen ställde i annonsen kravet att sökanden skulle behärska samtliga förekommande telefontekniker. Till intervju kallades tre personer som samtliga talade teckenspråk. En sökande, som var döv, kallades inte till intervju och erbjöds heller inte anställning.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset