Publicerad 17 december 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av sammanlagd anställningstid enligt 5 a § anställnings­skyddslagen

Arbetsdomstolen har i dom 2019 nr 56 slagit fast att begreppet ”sammanlagt mer än två år” har samma innebörd som följer av ordalydelsen det vill säga mer än 731 dagar.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset