Publicerad 17 december 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av sammanlagd anställningstid enligt 5 a § anställnings­skyddslagen

Arbetsdomstolen har i dom 2019 nr 56 slagit fast att begreppet ”sammanlagt mer än två år” har samma innebörd som följer av ordalydelsen det vill säga mer än 731 dagar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.