Publicerad 17 januari 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Cirkuläret Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020 är ersatt av 23:02.

Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020

Utifrån ändrade belopp för skattefria traktamenten 1 januari 2020, görs följdändring i kollektivavtalet TRAKT T, beloppsberäkningen.

Detta cirkulär ersätter cirkulär 18:10, bilaga 2.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.