Publicerad 12 april 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Vårpropositionen 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2019–2021. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget.

Några av satsningarna

  • 475 miljoner kronor satsas på lärarassistenter inom skolan.
  • Statsbidraget till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden förstärks med 321 miljoner.
  • Två riktade statsbidrag till äldre slopas: 200 miljoner kronor för trygghetsvärdar i trygghetsboenden och 110 miljoner för förbättrad personalkontinuitet inom hemtjänsten. Utöver detta har en förenkling av de 500 miljoner som tidigare avsåg äldreboendegaranti aviserats. Dessa kommer nu istället betalas ut efter antal äldre i kommunerna.
  • Statsbidragen för fritidspengen på 50 miljoner respektive obligatoriskt kommunalt föräldraskapsprogram på 75 miljoner utgår.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.