Publicerad 18 november 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR