Publicerad 28 juni 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Regelverk och ränta för RIPS

I detta cirkulär presenterar vi två beslut som nyligen har fattats gällande RIPS. Det ena beslutet gäller regelverket kring RIPS, det andra beslutet gäller räntan.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset