Publicerad 28 juni 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Regelverk och ränta för RIPS

I detta cirkulär presenterar vi två beslut som nyligen har fattats gällande RIPS. Det ena beslutet gäller regelverket kring RIPS, det andra beslutet gäller räntan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.