Publicerad 4 december 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser m.m. samt partsgemensamma arbeten med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation – har träffat en principöverenskommelse med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd om vissa kommande partsgemensamma arbeten samt ändringar i Allmänna bestämmelser (AB).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.