Publicerad 4 december 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Principöverenskommelse - Nytt kompetens- och omställningsavtal och därtill hörande ändringar i Allmänna bestämmelser m.m.

Den 3 december 2019 träffade Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation Principöverenskommelse - Nytt kompetens- och omställningsavtal och därtill hörande ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. Avtalet träder i kraft den 1 maj 2020.

Motsvarande överenskommelse träffades med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd med skillnaden att Principöverenskommelsen är tidsbegränsad och gäller under perioden 2020-05-01–2022-12-31.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.