Publicerad 17 juni 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020

I detta cirkulär presenterar vi SCB:s prognos nr 2 för utfallet i LSS-utjämningen för 2020.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR