Publicerad 17 juni 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020

I detta cirkulär presenterar vi SCB:s prognos nr 2 för utfallet i LSS-utjämningen för 2020.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset