Publicerad 4 december 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om prolongering av Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel (TLO-KL) och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbunds­områdena ingående organisationer samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, å den andra har kommit överens om prolongering av Överenskommelse – Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser.

Överenskommelse – Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser - prolongerad, gäller från och med den 1 januari 2020 till och med den 30 april 2020. Nedan redogörs för överenskommelsens innehåll.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset