Publicerad 4 december 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om prolongering av Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel (TLO-KL) och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbunds­områdena ingående organisationer samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, å den andra har kommit överens om prolongering av Överenskommelse – Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser.

Överenskommelse – Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser - prolongerad, gäller från och med den 1 januari 2020 till och med den 30 april 2020. Nedan redogörs för överenskommelsens innehåll.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.