Publicerad 29 oktober 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i Föräldraledighetslagen

En ny form av stöd, omvårdnadsbidrag, infördes den 1 januari 2019 för föräldrar till barn med funktionsnedsättning enligt 22 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB). Samtidigt tillkom en rätt för förälder att förkorta normal arbetstid med upp till en fjärdedel enligt Föräldraledighetslagen (FörL) om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag.

Reglerna om vilka som omfattas av FörL ändrades den 1 juli 2019.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.