Publicerad 12 april 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ny legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Den 1 juli 2019 införs en legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer och titeln hälso- och sjukvårdskurator blir en skyddad yrkestitel. Syftet med införandet av legitimation är främst att öka patientsäkerheten. Dels genom att ställa krav på lämplighet och kompetens för att få legitimation, dels genom att legitimationen ska kunna återkallas om hälso- och sjukvårdskuratorn skulle vara olämplig att utöva yrket.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.