Publicerad 17 december 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar fackförbundet Akavia

Fackförbunden Jusek och Civilekonomerna går från och med den 1 januari 2020 samman och bildar ett nytt fackförbund. Det nya förbundet ska heta Akavia.

Det innebär att Akavia kommer inneha lokal partsställning istället för Jusek och Civilekonomerna var för sig. Vidare innebär detta följdändringar i HÖK T 17 med AkademikerAlliansen, bilaga 3, över i AkademikerAlliansen ingående förbund med lokal partsställning men där uppdateringar av avtalet HÖK T sker först i ett senare skede.

Denna ändring medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut. Tidigare gällande lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. (LOK) enligt HÖK T AkademikerAlliansen med Civilekonomerna upphör därmed att gälla. Tidigare gällande LOK med Jusek gäller för det nya förbundet Akavia. Det vill säga, om LOK redan tecknats med Jusek så omfattas Akavia av denna LOK varför ny LOK inte behöver träffas med Akavia. Finns ingen LOK för Jusek rekommenderas att ny LOK med Akavia tecknas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.