Publicerad 20 september 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för 2019

Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2020–2022. Höständringsbudgeten har ett förslag som påverkar kommunerna.

Några av satsningarna är att de generella bidragen ökar med 3,5 miljarder kronor 2020 till kommunerna (har tidigare aviserats); det så kallade likvärdighetbidraget ökar till 4,9 miljarder kronor 2020 och till 6,2 miljarder 2021; det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter (som infördes genom årets vårändringsbudget) ökar från 475 miljoner kronor till 1 miljard 2020; och lågstadielyftet minskar från 2 miljarder kronor till 1 miljard under 2020 och utgår sedan helt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.