Publicerad 2 oktober 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2019–2022

I detta cirkulär presenterar vi: Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer, Ny skatteunderlagsprognos, Preliminärt beskattningsutfall september, Ny statsbidragsram, Preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2020, Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2020, Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex, samt Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset