Publicerad 15 februari 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2019–2022

I detta cirkulär presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, sammanvägt prisindex för kommunal verksamhet, samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Jämfört med den prognos vi presenterade i december 2018 (cirkulär 18:64) är utvecklingen något nedreviderad åren 2019–2021, främst till följd av en nedjustering av timlönen 2019 och långsammare ökning av pensionsinkomster.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset