Publicerad 19 november 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T samt ny handbok AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista

SKL/Sobona har med berörda motparter den 28 maj 2019 träffat överenskommelse om ändringar och tillägg i SÖK T i lydelse per 2018-02-28, bilaga 3, Överenskommelse om det partsgemensamma klassificeringssystemet Arbetsidentifikation (AID).

Tillägg i avtalet om ny ansvarskod M

Tillägg och ändringar av avtalet avser att en ny ansvarskod, M, införs för Läkare med begränsat ledningsansvar i form av fullgjord bakjour eller medicinskt ansvarsområde. I samband med att ny ansvarskod M införts får det som konsekvens att de läkare med bakjour som tidigare registrerades i ansvarskod L nu ska tas bort från L och istället kodas om till ansvarskod M.

Ny handbok

Med anledningen av ändringen i SÖK T har den partsgemensamma statistikkommittén tagit fram en ny handbok för kodning av AID. Handboken har framförallt följande ändringar:

  • Ny text om gränsdragning mellan administratör och handläggare
  • Koder för att ange olika typer av ledningsansvar (A, B och C) har tillförts en mer omfattande text som förtydligar.
  • Ansvarskod F och L har fått tydligare skrivningar avseende användandet och definitionen.
  • Nytt avsnitt om ny ansvarskod M som omfattar läkare.
  • Den nya uppdaterade kodplanen per 2015 som anger specialitet inom vilken läkare är verksam/fullgör specialiseringstjänstgöring finns nu med.

Etikettlista AID

Förtydliganden har gjorts av i etikettlistan för Rektorer vid förskola, Handläggare övergripande verksamhet, Rehabiliteringsassistenter, Socialpedagoger inom skolverksamhet samt Rektor.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset