Publicerad 19 november 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T samt ny handbok AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista

SKL/Sobona har med berörda motparter den 28 maj 2019 träffat överenskommelse om ändringar och tillägg i SÖK T i lydelse per 2018-02-28, bilaga 3, Överenskommelse om det partsgemensamma klassificeringssystemet Arbetsidentifikation (AID).

Tillägg i avtalet om ny ansvarskod M

Tillägg och ändringar av avtalet avser att en ny ansvarskod, M, införs för Läkare med begränsat ledningsansvar i form av fullgjord bakjour eller medicinskt ansvarsområde. I samband med att ny ansvarskod M införts får det som konsekvens att de läkare med bakjour som tidigare registrerades i ansvarskod L nu ska tas bort från L och istället kodas om till ansvarskod M.

Ny handbok

Med anledningen av ändringen i SÖK T har den partsgemensamma statistikkommittén tagit fram en ny handbok för kodning av AID. Handboken har framförallt följande ändringar:

  • Ny text om gränsdragning mellan administratör och handläggare
  • Koder för att ange olika typer av ledningsansvar (A, B och C) har tillförts en mer omfattande text som förtydligar.
  • Ansvarskod F och L har fått tydligare skrivningar avseende användandet och definitionen.
  • Nytt avsnitt om ny ansvarskod M som omfattar läkare.
  • Den nya uppdaterade kodplanen per 2015 som anger specialitet inom vilken läkare är verksam/fullgör specialiseringstjänstgöring finns nu med.

Etikettlista AID

Förtydliganden har gjorts av i etikettlistan för Rektorer vid förskola, Handläggare övergripande verksamhet, Rehabiliteringsassistenter, Socialpedagoger inom skolverksamhet samt Rektor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.