Publicerad 29 oktober 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Uppsägning på grund av personliga skäl, sjukdom, Arbetsdomstolens dom 2018 nr 56

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR