Publicerad 24 september 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Partsgemensamma förtydliganden angående lovskola

Sveriges kommuner och landsting, Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd presenterar, i samband med tecknande av ny Huvudöverenskommelse (HÖK 18), gemensamma förtydliganden vad gäller förutsättningarna för bemanning av lovskola i förhållande till rådande avtal.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.