Publicerad 24 september 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Partsgemensamma förtydliganden angående lovskola

Sveriges kommuner och landsting, Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd presenterar, i samband med tecknande av ny Huvudöverenskommelse (HÖK 18), gemensamma förtydliganden vad gäller förutsättningarna för bemanning av lovskola i förhållande till rådande avtal.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset