Publicerad 27 november 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

I samverkan med Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB Bank AB (publ), Boverket och AB Balken Finans Sweden som administreras av Marginalen Bank Bankaktiebolag erbjuds kommunen uppgift om aktuell kapitalskuld vid utgången av år 2018. Skulden ligger till grund för kommunalt förlustansvar enligt de regler som gäller för statligt reglerade bostadslån respektive statlig kreditgaranti för bostadslån.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.