Publicerad 29 maj 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 17:23.

Feriejobb/sommarjobb 2018

Arbetsförmedlingen har av Regeringen fått i uppdrag att fördela pengar till kommunerna för att förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb. Totalt rör det sig om 100 Mkr.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.