Publicerad 16 augusti 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2018–2021

I detta cirkulär presenteras ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall augusti, ny befolkningsprognos och nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.