Publicerad 16 augusti 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2018–2021

I detta cirkulär presenteras ny skatteunderlagsprognos, preliminärt beskattningsutfall augusti, ny befolkningsprognos och nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset