Publicerad 5 december 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2019

AFA har föreslagit nollpremie för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring för år 2019 samt oförändrad premie för trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).

KL-parterna har föreslagit styrelsen för AFA att fastställa premierna för år 2019 i enlighet med AFA:s rekommendation.

AFA:s styrelse har den 4 december 2018 beslutat i enlighet med parternas förslag.

Beslutet innebär att premierna för år 2019 fastställts enligt följande.

Premie år 2019

  • AGS-KL 0 %
  • Avgiftsbefrielseförsäkringen 0 %
  • TFA-KL 0,01 %

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.