Publicerad 21 december 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2017, 2018 och 2019


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR