Publicerad 22 juni 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminär överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR