Publicerad 16 februari 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Pensionsnämndens tolkning av KAP-KL § 21 mom. 2b) den 15 december 2015 2017-02-16 1 (1) CIRKULÄR


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR